Ducati

  • zmena mapy paliva
  • zmena mapy zapaľovania
  • zmena limitu otáčok
  • zmena zap. teploty ventilátoru
  • nastavenie voľnobehu
  • nastavenie pre studený štart
  • kompletná diagnostika

 

Ducati 748

Ducati 999R

Ducati 600 Monster